Czech English Russian
 
 
» Překladatelské služby » Ruština » Ruština
 
Ruština Překladatelské služby » Ruština

Historie ruského jazyka

 

Ruština se vyvinula z praslovanštiny. Praslovanština patří ke skupině jazyků spolu s jazyky indickými, íránskými, s arménštinou, albánštinou a baltskými jazyky. S baltskými jazyky má praslovanština nejužší vazby. Praslovanština se ještě používala v dobách slovanského stěhování z pravlasti, na přelomu 9. a 10. století proběhly jazykové změny pro všechno Slovanstvo a začaly se vyvíjet samostatné slovanské jazyky, včetně ruštiny.

Od 10. století se na ruském území šířila církevní slovanština a stala se spisovným a úředním jazykem. Ruština se objevovala paralelně s ní v kronikách a správních dokumentech. V 17.století stoupal vliv Moskvy a vliv církevní slovanštiny slábl. Začala se prosazovat ruština. K reformě jazyka došlo v 18.století, včetně úpravy cyrilice. Největší rozkvět ruské klasické literatury zaznamenalo 19.století.

Ruština se píše cyrilicí, ruská abeceda se nazývá azbuka. Ve starší slovní zásobě se objevují slova z turkických jazyků, v pozdější době ruština přejímá slova z němčiny, angličtiny a francouzštiny.

Mimo zemí, kde je ruština oficiálním úředním jazykem, se rusky hovoří rovněž v zemích jako jsou bývalé republiky SSSR, Finsko, Izrael a Mongolsko.

V České republice byla velká averze k ruštině a rusky mluvícím lidem především po sametové revoluci v roce 1989. Nicméně emoce jsou špatný rádce. Ruština je jedním ze světových jazyků, ruský trh je jeden z nejzajímavějších na světě, Rusko je země bohatá na suroviny a nerostné bohatství , a na rozdíl od západních zemí ho budoucnost teprve čeká.

V současné době je o ruštinu opět velký zájem, nová generace nemá komplexy jako střední a starší generace. Pokud se člověk chce prosadit na trhu práce a umí rusky a alespoň ještě další světový jazyk, je to pro něho obrovská výhra.


Podobné publikace:

 • Angličtina
 • Překladatelské služby
 • Češi
 • Ruští emigranti
 • Cizinci v Praze


 • Praha v noci

  Praha
   
  Výkonné a spolehlivé servery   Design pro systémy DataLife Engine