Czech English Russian
 
 
» Překladatelské služby » Angličtina » Angličtina
 
Angličtina Překladatelské služby » Angličtina

Historie angličtiny


Vzhledem k tomu, že angličtina je velice rozšířený jazyk, vyvinulo se několik mutací v zemích, kde angličtina není oficiálním jazykem. Je to například Swenglish (Swedish English) pro švédštinu, dále pak Spanglish pro latinskoamerické přistěhovalce ze slov Spanish English (španělská angličtina) a další. U Čechů se vyvinula tzv.Czenglish, ve které Češi používají českou větnou skladbu a další čechismy.

Krátce o historii

Germánsky mluvící kmeny z různých části severozápadního Německa a Jutska vpadly v 5.stol. našeho letopočtu do Anglie. Zde se jejich jazyk, anglosaština rozšířil v podobě asimilace nebo vytlačením původního keltského obyvatelstva. Svým původem je angličtina anglofríský jazyk. Jednotlivé germánské jazyky se pak sloučily do jazyka nazývaného staroangličtina. Připomínala dnešní nářečí severozápadního pobřeží Nizozemí a Německa.
V roce 1066 si Anglii podmaňují Normané, kteří pak používají anglonormanštinu dalších 300 let. Nutno podotknout, že anglonormanština je velice blízce podobná starofrancouzštině, takže ve staroangličtině se objevuje velké množství normanských slov, dále pak přebírá staroangličtina velké množstí latinských a řeckých slov. Ty se dochovaly v angličtině dodnes. V následujícíh stoletích pod normanským vlivem se objevuje tzv. Middle English - středověká angličtina. V patnáctém století prošel jazyk dalšími změnami a moderní angličtina se začíná objevovat ve druhé polovině 16.století.
Moderní angličtina má pak různé varianty jako americká angličtina, australská angličtina a další. Dále pak je nutno podotknout, že díky jejímu rozšíření v zemích třetího světa, se do angličtiny dostává mnoho cizích slov.

Angličtina má schopnost přijímat nová slova a tudíž velkou slovní zásobu. Novotvary vznikají především v lékařství, vědě, technologiích. Odhaduje se, že angličtina obsahuje asi 600.000 slov, některé zdroje uvádějí dokonce 990.000 slov.

Angličtina se používá jako jeden z úředních jazyků i v dalších zemích jako je Indie, Bahamy, Barbados, Gibraltar, Jamajka, Trinidad a Tobago a další. Jako jeden z hlavních jazyků se používá v Hong Kongu, Irsku, Singapuru, Evropské unii.

Angličtina je jední ze 6 jazyků OSN.

Angličtinu používá velké množství lidí jako mezinárodní dorozumívací prostředek. Pokud chce někdo v České republice najít dobrou práci, znalost angličtiny na komunikativní úrovni je nezbytná.


Podobné publikace:

 • Překladatelské služby
 • Ruština
 • O mně
 • Češi
 • Cestovní agentura


 • Praha v noci

  Praha
   
  Výkonné a spolehlivé servery   Design pro systémy DataLife Engine