Czech English Russian
 
 
Průvodce Prahou. Čeština, angličtina, ruština. Volejte +420777815276
 
Exkurze po Praze Průvodcovké služby » Exkurze po Praze

Licencovaný průvodce Prahou Martina Tomková.

Tel.kontakt: +420 777 815 276

E-mail: martina.tomkova@centrum.cz

Skype: martom2805


Pěší a kombinované prohlídky Prahy.  Exkurze po České republice. Čeština, angličtina, ruština.


Nabízím zkušenosti a pozitivní přistup k lidem.


 

Možnost objednat prohlídky v kombinaci českého a  ruského jazyka nebo českého a anglického jazyka nebo ruského a anglického jazyka anebo v kombinaci všech těchto tří jazyků.


 

 

Kombinovaná exkurze /automobilem a pěšky/.

Exkurze zahrnuje projíždˇku Prahou automobilem nebo minibusem a pak pěší návštěvu nejdůležitějších pražských památek jako je Pražský hrad, Karlův most a Staromětské náměstí s Orlojem. Na počátku exkurze automobilem nebo minibusem projedete centrum Prahy a uvidíte Nové Město, Vyšehrad, Václavské náměstí, Vinohradskou třídu, Žižkov, Vinohradskou třídu, Národní muzeum, Muzeum hl.města Prahy, Florenc, Staré Město, nábřeží řeky Vltavy, Malou Stranu. Auto/minibus Vás přiveze k Pražskému hradu, zde pak začíná pěší prohlídka. Poté vás auto/minibus zaveze ke Karlovu mostu a jako poslední bude prohlídka Staroměstského náměstí s Orlojem.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 3.500,-Kč / 1-3 osoby. Za každou hodinu navíc je příplatek   900,-Kč.

4.300,-Kč / 3-6 osob.  Za každou hodinu navíc je příplatek 1.100,-Kč.

4.900,-Kč / 7-13 osob. Za každou hodinu navíc je příplatek 1.300,-Kč.

Cena zahrnuje auto/minibus s řidičem + služby průvodce.


 

Lodí po řece Vltavě

Tato exkurze nabízí jiný pohled na Prahu, a to z paluby vyhlídkové lodi. Během prohlídky uvvidíte nejkrásnější pražské památky z vodní hladiny. Pokud si objednáte plavbu lodí v délce jedné hodiny, uvidíte: Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staré Město, ostrov Kampu, Mánesův most, náměstí Jana Palacha, Čechův most. Dozvíte se mnoho zajímavostí o památkách a o Praze. Výlet lodí po Vltavě v délce dvou hodin zahrnuje kromě výše uvedených památek také Národní divadlo, Tančící dům, Vyšehrad, Podolskou vodárnu. Tento výlet je o to zajímavější, že pojedete skrze nejstarší plavební komoru na Smíchově.

Délka exkurze:

1 hodina, cena za služby průvodce je 700,-Kč.

2 hodiny, cena za služby průvodce je 1.500,-Kč.

Do ceny prohlídky je nutno zahrnout cenu za plavbu lodí.

1 hodinová platba stojí 290,-Kč dospělí, 180,-Kč děti, délka plavby je 60 minut.

2 hodinová platba stojí 450,-Kč dospělí, 290,-Kč děti, délka plavby je 120 minut.

 

 

 

Celá Praha během jedné procházky. Pěší exkurze.

Pokud jste v Praze poprvé a chcete se se známit s jejími nejdůležitějšími památkami, tak tato exkurze je pro vás nejvhodnější.  Během této exkurze se seznámíte s historií Prahy, uslyšíte nejznámější pověsti a legendy a  navštívíte následující památky: Hradčany, Hradčanské náměstí,  Pražský hrad, katedrála sv.Víta, Malá Strana, Karlův most, Staré Město, Staroměstské náměstí, Orloj, chrám svatého Mikuláše, chrám Panny Marie před Týnem, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.

 

 

 

Exkurze po Starém a Novém Městě (Prohlídka pravého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

Tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří zůstanou v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během této procházky se seznámíte s nejdůležitějšími památkami Starého a Nového Města jako jsou Staroměstské náměstí, Orloj, Ungelt, Celetná ulice, chráml Panny Marie před Týnem, chrám svatého Mikuláše,  Dům U Kamenného zvonu, chrám sv. Jakuba,  Klementinum, Karolinum, Stavovské divadlo, Obecní dům, Prašná brána, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Prohlídka Pražského hradu a Malé Strany (Prohlídka levého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

I tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří pobývají v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během exkurze navštívite Pražský hrad s katedrálním chrámem sv. Víta, první, druhé a třetí nádvoří Hradu, Nerudovu ulici, Malostranské náměstí s kostelem svatého Mikuláše, Lichtenštejnský palác, Tržiště, chrám Panny Marie pod řetězem, ostrov Kampa, Karlův most.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Samostatná prohlídka Pražského hradu. Pěší exkurze.

Tato exkurze vás podrobněji seznámí s nejdůležitější památkou Prahy- Pražským hradem. Od samého začátku své existence se Pražský hrad stal sídlem českých knížat a králů. Dnešní území Pražského hradu zahrnuje plochu 7 hektarů  a  tímto je vlastně podle rozlohy největším hradem na světě. Během exkurze se podrobněji seznámíte s jeho stavební historií, navštívíte katedrálu s.Víta, všechna čtyři nádvoří Hradu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc  je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Pražský hrad,Královská zahrada a Jelení příkop. Pěší exkurze.

Kromě Pražského hradu se podrobněji seznámíte s jednou z nejstarších zahrad Prahy. Královská zahrada byla založena již v roce 1534. Na jejím území se nacházejí mnohé vzácné stromy a keře. Tulipány se zde začaly pěstovat již v roce 1563. Bylo to poprvé v Evropě. Až poté se rozšířily i do Holandska, kde se staly jedním z národních symbolů země. Tuto exkurzi je možno uskutečnit pouze během sezóny od 01.04.-31.10., kdy je zahrada otevřena.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Židovské  Město /Josefov. Pěší exkurze.

Podle starých písemných záznamů se Židé v Praze objevili poprvé v 10. století. Již od počátku své přítomnosti hrála židovská komunita v Praze velice významnou ekonomickou a později, v 19. a 20. století, kulturní úlohu. Do začátku druhé světové války žilo v českých zemích 120.000 Židů. Nyní zde žije pouze 6.000 Židů.  Tato  exkurze vás seznámí s historií pražské židovské obce, s její kulturou, životem a tradicemi. Je třeba zdůraznit, že v průběhu deseti staletí kulturu v české kotlině formovaly tři národy: Češi, Němci a také Židé.Tato exkurze vám poví mnohé o národu, jehož přítomnost v českých zemích byla násliným způsobem přerušena během německé okupace v letech 1939-1945. Během exkurze se seznámíte se zajímavými fakty a rovněž navštívíte Starý židovský hřbitov, Pinkasovu, Klausovu, Maiselovu a Španělskou synagogu, a budovu židovského Pražského pohřebního bratrstva.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu Židovského muzea. Cena vstupenky je 300,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze. 

Vyšehrad. Pěší exkurze.

Vedle Pražského hradu je Vyšehrad jedno z nejdůležitějších míst Prahy. V 11. a 12. století česká knížata žila  na Vyšehradě a odtud vládla Praze a  české kotlině. Korunovační procesí českých králů začínalo právě na Vyšehradě. České národní obrození je spojeno především s Vyšehradem. Zde se nachází hřbitov, kde jsou pochováni Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Ema Destinová, Alfons Mucha a dalších 600 nejdůležitějších osobností českého národa. Během exkurze navštívíme hřbitov s velikány české historie, kostel sv.Petra a Pavla, prohlídneme si hradby a opevnění. Z hradeb opevnění uvidíte Prahu "jako na dlani", seznámíte se s historií tohoto památného místa a uslyšíte mnohé legendy, které mají spojitost s tímto tak posvátným místem.

Délka exkurze: 2 hodiny

Cena: 1.500,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Franz Kafka. Pěší exkurze.

Franz Kafka je jedním z nejznámějších německojazyčných spisovatelů ve světě,  a samozřejmě taky v Praze. Jeho povídky a romány vyvolávají  ve čtenáři různé znepokojující pocity, v té době to bylo něco výjimečného.  Během svého života opublikoval jenom několik povídek,  jeho tvorba se však nesetkala s velkým přijetím. Až po své smrti, kdy byla vydána většina jeho děl, se Franz Kafka stává světoznámým spisovatelem. Tato exkurze vás seznámí s jeho prací, návštívíte místa, kde pracoval a žil během svého života, poslechnete si analýzu jeho tvůrčí práce.

Délka exkurze : 2 hodiny

Cena: 1.600,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 


Architektura Prahy. Pěší exkurze.

Praha je svým způsobem učebnicí architektury pod otevřeným nebem. Navzdory okupaci fašistickým Německem a následně událostem 2.světové války, historické centrum Prahy zůstalo prakticky nedotčeno. Z tohoto důvodu je Praha unikátním městem, ve kterém se zachovaly původní památky v románském, gotickém, renesančním, a barokní stylu, jakož i architektura ve stylu klasicismu, historizující styly 19.století, secese, kubismus a další. Během této exkurze se seznámíte s charakteristikou různých architektonických stylů, se stavební historií Prahy a zárověň uvidíte její nejkrásnější a nejdůležitější stavby.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Pražská secese a Alfons Mucha. Pěší exkurze.

Secese je poslední univerzální výtvarný sloh. Projevovala se v architektuře, výtvarném umění, užitném umění a taky v literatuře. Jedním z nejznámějších představitelů tohoto stylu ve světě byl český malíř a designér Alfons Mucha.  Stal se známým téměř přes noc díky plakátu Gismonda, který vytvořil pro známou pařížskou herečku Saru Bernhardt. Tato exkurze nás seznámí s nejdůležitějšími památkami Prahy ve stylu secese jako je Obecní dům, dále pak některé domy na Václavském náměstí, Vodičkově ulici,  Národní třídě a Jindřišské ulici. Exkurze zahrnuje i  návštěvu muzea Alfonse Muchy.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

Exkurze zahrnuje i návštěvu Muzea Alfonse Muchy. Tyto vstupenky nejsou zahrnuty v ceně exkurze a platí se zvláštˇ.


 

Cizinci v Praze. Pěší exkurze.

Praha je jedno z nejnavštěvovanějších měst v Evropě a možná i na světě. Její unikátní atmosféra je dána skloubením uměleckých památek různých dob a taky samotným životem, který zde proudí. Praha je jedním z míst, kde jakákoliv významná událost ovlivní dějiny celé Evropy. Pokud v Praze panuje klid a mír, pak celou Evropu čeká klidná a štˇastná budoucnost. Nedej bože, pokud tomu tak není!  Duši tohoto města hledali mnozí " poutníci" jako například  Frederyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, generál Suvorov, Marina Cvetajeva, Enrico Caruso, Giordano Bruno, Gustav Meyrink, Guillame Apollinaire, Angelo Maria Rippelino a mnoho dalších. Během exkurze navštívíme místa, spojená s pobytem známých cizinců. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života " slavných".

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 

 

 


Ceny jsou orientační a vše je otázka dohody. V případě zájmu klienta je možnost "ušít exkurzi na míru" dle požadavku, v různé délce trvání. Ceny zahrnují exkurzi pro menší skupiny do 15ti osob. Ceny exkurze nezahrnují vstupy do objektu ani dopravu po Praze. Místo setkání s turisty : dle dohody, možnost vyzvednutí v hotelu. Platební podmínky: platba v hotovosti po exkurzi anebo na fakturu /nutno dohodnout předem/. Pokud nebylo dohodnuto jinak, zálohová platba není nutná.

 

 


Praha v noci

Praha
 
Výkonné a spolehlivé servery   Design pro systémy DataLife Engine